Tag: meme

Facebook lançon një aplikacion për krijimin e memeve

Zhvillohet Meme Trends që është si Google Trends por për Memet më të fundit