Tag: Christopher Danforth

Shkarkojeni!, ky software lexon depresionin vetëm me një shikim