Punonjësit e Twitter kanë dhuruar më shumë se 1 milion $ për të ndihmuar American Civil Liberties Union  për të luftuar presidentin Donald Trump dhe ndalimin e tij të imigracionit.

Ndërsa kjo nuk është një bashkëpunim donacioni – është bërë nga punonjësit dhe lidershipi, jo vetë kompania – Twitter është në mënyrë indirekte duke u bashkuar me një listë të gjatë të kompanive të tjerë të teknologjisë që kanë premtuar mbështetjen e tyre ndajACLU-së. Pas kontributeve të Google, Uber dhe Lyft, ACLU thuhet se ka grumbulluar mbi 24 milionë $ në donacionet në internet gjatë ditëve të fundit.

According to TechCrunch, nearly a thousand Twitter employees pledged a sum of $530,000, which was later matched by CEO Jack Dorsey and executive chairman Omid Kordestani. Twitter says the total allotment stands at $1.59 million.

Sipas TechSot.Al, gati një mijë punonjës të Twitter kanë premtuar një shumë prej $ 530,000, e cila më vonë u shoqërua nga CEO Jack Dorsey dhe kryetari ekzekutiv Omid Kordestani. Twitter thotë se shuma totale është 1.590.000 $.

Ndër kompanitë e tjera të rëndësishme të industrisë, CEO i Stripe Patrick Collison, themeluesi i Nest Tony Fadell, si dhe CEO i Slack Steward Butterfield kanë mbështetur gjithashtu ACLU në betejën e tyre kundër administratës Trump./TechSot.Al